Polttoainejauheella varustettujen ilmanlämmittimien merkkiyritysten on vauhditettava kanavan laajenemista

Kilpailu vuonnaDiesel Forced Air Lämmitinteollisuus muuttuu yhä kireämmäksi.Parempaan kehitykseen pyrkimiseksiDiesel Forced Air Lämmitinbrändiyritykset ovat lähteneet kanavien uppoamisen tielle.Kolmannen ja neljännen tason markkinat ovat kehittymätön alueDiesel Forced Air Lämmitinala.Jos Diesel Air Heater -tuotemerkkiyritykset haluavat voittaa, niiden on "tarkasti" pysyttävä kuluttajien kysynnässä ja valloittava kolmannen ja neljännen tason markkinat.

Diesel Forced Air Heater -yhtiöiden on laajennettava vaiheittaisen strategian mukaisesti

Itse kolmannen ja neljännen tason markkinoiden markkinakapasiteetti on hyvin rajallinen, eikä se sovellu useiden markkinoiden rinnakkaiseloon.Diesel Forced Air Lämmitinjakelijat.Jos yliarvioi markkinoiden kapasiteetin ja lisää sokeasti useita jälleenmyyjiä, ehkä jälleenmyyjien kasvun alussa, markkinoiden volyymi voi todellakin kasvaa hieman, mutta korkeampaan arvoon noustessa myyntikäyrä saattaa olla litteä tai jopa mennä alaspäin.On mahdollista, että tämä on vastoin alkuperäistä tarkoitustaDiesel Forced Air Lämmitinbrändiyritykset lisäävät jakelijoita, ja kauheampi haitallinen kilpailu voi levitä hallitsemattomasti.Siksi kolmannen ja neljännen tason markkinoiden laajentamisesta Diesel Air Heater -yhtiöiden on noudatettava askel askeleelta strategiaa, seurattava olemassa olevaa kanavanhallintamallia, eivätkä ne laajene sokeasti.

Yritysten tulee muotoilla eriytettyjä kehitysstrategioita markkinoiden ominaisuuksien perusteella

Ensimmäisen ja toisen tason kaupungeissa vallitsevan ankaran kilpailun ja kaupungin lisääntyvän kyllästymisen edessäDiesel Forced Air LämmitinTuotemarkkinoilla syveneminen laajoille kolmannen ja neljännen tason markkinoille on todellakin ainoa tapa kehittyä tulevaisuudessa.Verrattuna ensi- ja jälkimarkkinoiden kovaan kilpailuun korkea-asteen ja neljännen tason markkinoiden panos-tuotos-suhdetta on kuitenkin epäilemättä harkittava huolellisesti.Kiinan eri aluemarkkinoiden epätasainen kehitys onkin erittäin näkyvää, ja kulutustottumukset, bränditrendit ja jopa paikalliset tavat ovat hyvin erilaisia, mikä kaikki lisää investointien riskiä.Diesel Forced Air Lämmitinyritykset.Jos vain kopioit onnistuneen kokemuksen ensi- ja jälkimarkkinoilla, se johtaa väistämättä tavoitteettomaan strategiaan.

Siksi,Diesel Forced Air Lämmitinyritysten on laadittava eriytetyt tuotteet ja markkinointistrategiat kunkin alueellisen markkinan ominaispiirteiden perusteella.Samalla heidän on myös panostettava enemmän energiaa ja resursseja, ja heidän on uskallettava kantaa riittävät "lukukausimaksut".Vain tällä tavalla he voivat kukoistaa markkinat ja tehdä panoksia.

xw-3
https://www.ares-electric.com/news/fuel-powder-forced-air-heater-brand-companies-need-to-accelerate-the-pace-of-channel-expansion/

Postitusaika: 04.11.2021